0

Ostukorvis pole tooteid.

Created with Sketch.

Ostu-müügileping

 

Üldsätted: kaupade ostu-müügilepingu tingimused veebipoes www.tarkpead.ee

1.1. Ostu-müügilepingu tingimused (edaspidi "tingimused"), millele ostja on oma nõusoleku andnud (ostja kinnitab, et on lugenud www.tarkpead.ee veebilehe tingimusi ja on nendega nõus), muutuvad ostja ja müüja vaheliselt juriidiliselt siduvaks dokumendiks, mis määratlevad nii ostja kui ka müüja õigused ja kohustused kaupade ostmisel veebipoest www.tarkpead.ee.

1.2. Müüja jätab endale õiguse tingimusi igal ajal muuta või täiendada. Müüja poolt tehtud muudatustest, parandustest ja täiendustest teavitatakse ostjat veebipoodi www.tarkpead.ee sisselogimisel. Selleks, et ostja järjekordsel kasutamisel veebipoest kaupu tellida saaks, peab ta muudetud reeglitega uuesti nõustuma.

1.3. Veebipoest www.tarkpead.ee saavad tooteid osta kõik juriidilised ja eraisikud, kes on täisealised ja pole piiratud teovõimega. Neljateistkümne- kuni kaheksateistkümneaastasel alaealisel on õigus osta kaupa ainult vanema või hooldaja loal. Seda välja arvatud juhul, kui alaealisel isikul on oma tuluallikas.

Kauba kasutamine

2.1. Soovitame kaupa kasutada vastavalt toote kasutusjuhendis ära toodud juhistele. Seda eriti arvestades asjaolu, et enamik kaupu on mänguasjad, mis on mõeldud kasutamiseks erinevas vanuses lastele. Seega peab iga tellitud kauba puhul riske kaaluma ning lapse oskusi ja vanust silmas pidama. Kõike seda on rangelt soovituslik teha enne mänguasja lapsele andmist.

2.2. Kahtluse korral soovitame ostjal pöörduda www.tarkpead.ee klienditeeninduse poole ning rääkida nendest müüjaga. Meie kontaktandmed on saadaval www.tarkpead.ee veebilehel menüüs "Kontaktid". Me hoolime teist ja teie lastest!

Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil ostja valib välja soovitava kauba, lisab selle ostukorvi, nõustub tingimustega ning klõpsab valikul "Maksma".

3.2. www.tarkpead.ee ei ole kohustatud ostjat lepingu sõlmimisest eraldi teavitama. Tellimus loetakse kinnitatuks ja leping sõlmituks alates selle töötlemise alguse hetkest.

3.3. Iga ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping on leitav ja salvestatud veebipoe  www.tarkpead.ee andmebaasis.

Ostja kohustused

4.1. Ostja kohustub tellitud kaupade eest käesolevates tingimustes sätestatud korras tasuma ning need vastu võtma. Kauba eest tasumisel on ostja alati kohustatud esitama korrektsed isikuandmed, mis on vajalikud makse sooritamiseks. Ostja vastutab täielikult probleemide eest, mis tulenevad valede või väärate andmete esitamisest.

4.2. Ostja kohustub oma sisselogimisandmeid kolmandate isikutega mitte jagama. Kui ostja kaotab oma sisselogimisandmed või tal on põhjust kahtlustada, et keegi on saanud tema andmetele ligipääsu, peab ta sellest viivitamatult müüjat teatama. Selleks tuleb kasutada ühte "Kontaktide" menüüs antud kontakti (e-posti või telefoni).

4.3. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja ei esita registreerimisvormis täpseid või täielikke andmeid, või esitab valed andmed, siis kannab ostja kõik sellest tulenevad probleemid või komplikatsioonid ainuisikuliselt. Samuti kannab ostja vastutust selle eest, et registreerimisel sisestatud andmete muutumisel uuendab ta neid ka meie e-poes. 

4.4. Ostja, kes kasutab veebipoodi www.tarkpead.ee, kohustub järgima käesolevaid tingimusi, aga ka muid veebipoes selgelt väljendatud tingimusi ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadustega sätestatud õigusakte.

Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta kaupa veebipoest www.tarkpead.ee vastavalt käesolevatele üldsätetele ja veebipoe tingimustele.

5.2. Ostjal on õigus veebipoega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teavitades sellest müüjat kirjalikult (e-posti teel, näidates ära selgelt tellimuse numbri ja muud vajalikud andmed), või tagastades kauba veebipoele tagastamistingimustes sätestatud korras.

5.3. Ostja ei saa kaupa tagastada järgnevatel juhtudel:

5.3.1. kui on rikutud toote pakendit või toode ei tööta enam korrektselt;

5.3.2. audiovisuaalsete või mistahes video- või helikandjat omavate toodete puhul;

5.3.3. kui toode on paberkandjal: raamatud, ajalehed või muud perioodilised väljaanded;

5.3.4. kui toote kirjelduses  on selgelt sätestatud tingimus, et kaupa ei saa tagastada või kui toode on ostja isiklike vajaduste järgi valmistatud (tegemist on eritellimusega);

5.3.5. muudel juhtudel, kui Leedu Vabariigi seaduste kohaselt ei saa ostu-müügilepingust loobuda.

5.4. Kauba tagastamine ja asendamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud 22. juuli 2014 määrusele nr 738 "Leedu Vabariigi valitsuse 11. juuni 2001 määruse nr 697 "Jaekaubanduseeskirjade kinnitamine" muudatus" ning tsiviilseadustiku artiklites 6.22810 ja 6.22811 sätestatud korras.

Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub pakkuma ostjale võimalust kasutada veebipoe www.tarkpead.ee poolt pakutavaid teenuseid üldsätete ja veebipoe tingimuste alusel.

6.2. Müüja kohustub austama ostja privaatsust ja kaitsma ostja isikuandmeid Leedu Vabariigi seadusandluses sätestatud viisil.

6.3. Müüja kohustub tarnima ostja poolt tasutud tellimused (tooted) ostja poolt märgitud aadressile ning seda käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil.

6.4. Kui müüja ei ole võimeline ostjale tellitud kaupa tarnima, kohustub müüja pakkuma sarnast või võimaluse korral samaväärset kaupa. Kui ostja keeldub sarnase või samaväärse toote vastuvõtmisest, siis kohustub müüja tagastama ostjale makstud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Seda üksnes juhul, kui kauba eest on juba eelnevalt tasutud.

Müüja õigused

7.1. Kui ostja püüab veebipoe www.tarkpead.ee stabiilsust või turvalisust kahjustada, kasutab veebipoodi www.tarkpead.ee selleks mitte ettenähtud eesmärgil või rikub teisi müüja poolt sätestatud tingimusi, või häirib veebipoe tööd, on müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või peatada ostja ligipääs veebipoele.

7.2. Erakorraliste asjaolude korral võib müüja veebipoe tegevuse ajutiselt või alaliselt lõpetada, andes sellest teada läbi www.tarkpead.ee veebilehe.

7.3. Müüjal on õigus ostja tellimus ilma ette teatamata tühistada ning eelnevalt sõlmitud ostu-müügileping ühepoolselt lõpetada, kui ostja ei ole kauba eest reeglitega sätestatud korras tasunud 3 (kolme) tööpäeva jooksul peale müügilepingu sõlmimist.

Kaupade hinnad, makseviisid ja -tingimused

8.1. Kaupade hinnad veebipoes ja tellimuse ülevaates on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

8.2. Ostjal on õigus tasuda kauba eest ühel valitud viisidest: 

8.2.1. Maksmine pangalingi kaudu, milleks kasutatakse Paysera makselahendust. Selle makseviisi kasutamiseks peab ostja olema ühe müüja poolt märgitud panga klient. Kauba eest tasumisel sooritab ostja maksesüsteemi kaudu eeltäidetud pangaülekande. Selle makseviisi korral vastutavad andmete turvalisuse eest ostja ja vastav pank/süsteem, kuna kõik tehingud toimuvad konkreetse panga e-pangandussüsteemis.

8.2.2. Pangaülekandega maksmine on ettemaksu viis, kus ostja teeb pangaülekande www.tarkpead.ee pangakontole.

8.2.3. Maksmine deebet-/krediitkaardiga on ettemaksu viis, kus ostja teeb pangaülekande www.tarkpead.ee pangakontole läbi oma deebet- või krediitkaardi.

8.2.4. Sularahamakse tarne hetkel: ostja tasub tellimuse eest tarne ajal (tarne - kauba vastuvõtmine). See meetod on võimalik ainult pärast ostu-müügilepingu sõlmimist veebipoes www.tarkpead.ee.

8.3. Tarneaeg hakkab jooksma alles pärast seda, kui makse on meie pangakontole laekunud. Olenevalt makseviisist võib selleks kuluda kuni üks ööpäev. Tellimused, mille eest makstakse sularahas, saadetakse üldjuhul välja samal päeval.

Tarne ja riskid

9.1. Kauba tellimisel paneb ostja kirja tarne sihtpunkti/asukoha. Tarne tingimused on kirjeldatud alalehel "TOODETE TARNIMINE", mille leiab veebilehe jalusest. 

9.2. Ostja kohustub kauba määratud tarnekohas isiklikult vastu võtma. Juhul, kui ostja ei saa kaupa tarnekohas vastu võtta, aga kaup on sinna müüja poolt tarnitud, loetakse kaup siiski kätte toimetatuks ja ostjal ei ole õigust kaevata puudulikku tarnimist või tarnimata jätmist.

9.3. Kaupa tarnib müüja või tema volitatud esindaja.

9.4. Erandjuhtudel võib müüja tarne edasi lükata. Sellisel juhul kohustub müüja viivitamatult ostjaga ühendust võtma ning teda tarne hilinemisest teavitama.

9.5. Müüja ei vastuta kauba tarnetingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei ole ostjale kätte toimetatud või õigeaegselt tarnitud selle tõttu, et ostja esitatud andmed on valed (vale aadress, vigane telefoninumber jms).

9.6. Kauba tarne ajal kinnitab ostja allkirjaga, et tarne on toimunud ja kontrollib tellimuse pakendi seisundit müüja volitatud isiku (reeglina kulleri) juuresolekul. Kui ostja allkirjastab arve või muu vastuvõtukviitungi, loetakse kaup kvaliteetseks ja korrektselt tarnituks. Märgates, et tarnitud kaup/kaubad on kahjustada saanud või defektiga, peab ostja seda märkima tšekil või muus üleandmis-vastuvõtudokumendis ning kirjutama müüja või tema esindaja juuresolekul kauba defekti kohta avalduse. Kui ostja seda ei tee, on müüja vabastatud vastutusest, mille aluseks on ebakvaliteetne kaup.

9.7. Kauba juhusliku kaotsimineku või kahjustumise vastutus läheb üle ostjale, kui ostja on kauba kättesaamist kinnitanud (vastavalt punktis 9.6. toodud nõuetele).

Toote garantiiaeg, asendamine ja tagastamine

10.1. Kaubale ei kehti eriline garantiiaeg.

10.2. Defektiga kauba saab müüjale tagastada juhul, kui ostja järgib punktis 9.6. sätestatud protseduure. Sellisel juhul asendab müüja defektsed kaubad korraliku kvaliteediga kaupadega või tagastab kauba eest makstud summa.

10.3. Kauba tagastamine ja asendamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud 22. juuli 2014 määrusele nr 738 "Leedu Vabariigi valitsuse 11. juuni 2001 määruse nr 697 "Jaekaubanduseeskirjade kinnitamine" muudatus" ning tsiviilseadustiku artiklites 6.22810 ja 6.22811 sätestatud korras.

10.4. Ostja võib kauba tagastada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest. Selle eelduseks on müüja teavitamine kirjalikul teel.

10.5. Tagastav toode peab olema rikkumata originaalpakendis, sel peab olema säilinud kaubanduslik välimus (tootelt ei tohi olla eemaldatud silte, rebitud kaitsekilesid jms, kõik dokumendid peavad olema alles (ka garantiikaart juhul, kui see on väljastatud)).

10.6. Ostja saab kauba tagastada müüja poolt antud aadressil pakiautomaati või kullerteenusega. Kui kaup tagastatakse punkti 5.2. järgi, kannab ostja kõik kulud, mis on sätestatud lõikes 1. Defektse kauba tagastamisel kohustub müüja võtma vastu defektiga kauba ja asendama selle sama või samaväärse kaubaga. Juhul, kui müüja ei suuda sama või samaväärset kaupa pakkuda, tagastatakse ostja poolt makstud summa.

10.7. Müüjal on õigus kauba tagastamisest keelduda, kui ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud tagasisaatmisprotsessi või kui kaubal on puudusi, mis on kirjeldatud punktis 10.5.

Privaatsuspoliitika

11.1. Müüja austab e-poe www.tarkpead.ee iga külastaja ning registreeritud kliendi isikuandmeid. Ostja poolt esitatavaid isikuandmeid (nt eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) kasutatakse ainult veebipoes www.tarkpead.ee kaupade ja/või teenuste (edaspidi "teenused") pakkumiseks ning nende töötlemiseks.

11.2. Müüjal on õigus ostja isikuandmeid muudel eesmärkidel kasutada ainult ostja selgesõnalisel nõusolekul.

11.3. Ostja mitte-isikuandmeid, s.h. andmeid, mis on seotud e-poes www.tarkpead.ee valitud kaupade ja teenustega, võib statistilistel eesmärkidel anonüümselt kasutada ja analüüsida. Igal juhul ei võimalda niisugune töötlemine ostjat otseselt või kaudselt tuvastada.

11.4. Müüja ei avalda ostja isikuandmeid ilma tema loata kolmandatele osapooltele muudel juhtudel, kui käesolevates tingimustes on sätestatud. Seda välja arvatud juhul, kui tal on selleks seadusest tulenev kohustus.

11.5. Müüjal on õigus veebipoes www.tarkpead.ee küpsiseid kasutada. See aitab kaasa mugavamale ostuprotsessile ning e-poe külastaja kasutuskogemuse parandamisele. Näiteks ei pea küpsistega nõustunud e-poe kasutaja iga kord oma konto- või teisi andmeid sisestama. Ostjal või külastajal on õigus igal hetkel need küpsised kustutada või nendega nõustumine tühistada. Seda saab teha läbi brauseri seadistuste.

11.6. Esitades oma isikuandmed e-poele www.tarkpead.ee,  nõustub ostja, et tema isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

11.7. Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt võib ostja isikuandmeid (e-posti aadressi) kasutada otseturunduse eesmärgil (uudiskirjad). Uudiskirju saadetakse ainult kasutaja/külastaja nõusolekul (nõusoleku saab anda vastavas veebilehe osas või registreerimisvormis vastava kastikese märgistamisel). Külastajal/ostjal on alati võimalik uudiskirja tellimusest loobuda, klõpsates uudiskirja lõpus oleval “Tühista tellimus” nupul.

Müüjapoolne turundus

12.1. Müüja võib veebipoes www.tarkpead.ee erinevaid kampaaniaid korraldada.

12.2. Müüja jätab endale võimaluse pakkumiste või sooduskampaaniate tingimusi ühepoolselt ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta. Seda tehes avaldab ta muudatused veebilehel www.tarkpead.ee.

Teabevahetus

13.1. Müüja saadab kõik oma teavitused/sõnumid ostja poolt registreerimisvormis sisestatud e-posti aadressile.

13.2. Ostja saadab kõik oma teavitused/sõnumid veebilehel www.tarkpead.ee menüüpunktis "Kontaktid" ära toodud kontaktandmetele (e-post, telefoninumber).

Lõppsätted

14.1. Käesolevad tingimused ja ka ostja ja müüja vaheline ostu-müügileping on koostatud ning neid tõlgendatakse ja rakendatakse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse normid ja Viini konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.

14.2. Kõik ostja ja müüja vahelised lahkhelid lahendatakse hea tahte alusel. Lahkarvamuste korral lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi  seadustega sätestatud korras vastavalt Müüja registreerimiskohale.

14.3. Kõik tähelepanekud, märkused ja muu info käesolevate reeglite ja tingimuste sisu kohta tuleb edastada müüjale e-posti teel, mis on märgitud allpool toodud kontaktandmetes. Müüja kontaktandmed: UAB UZU, registrikood 302505762, KMKR nr 100005695318, aadress Užupio 25-7 LT-01202 Vilnius, Leedu. Tel. +372 53646740. E-posti aadress info@tarkpead.ee.

Panga andmed:

LT93 3250 0089 0122 7548, Revolut

BIC: REVOLT21